La Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears es regeix pel seu Reglament d'usos lingüístics i el seu Pla de llengües. Els objectius principals de la UIB en aquest camp són els següents:

  • Promoció de la llengua catalana en tots els àmbits universitaris.
  • Promoció del multilingüisme de la comunitat universitària.
  • Acolliment dels estudiants estrangers que visiten la UIB.
  • Assessorament d'altres institucions en matèria de política lingüística.

El conjunt de tasques que han de portar a l'assoliment d'aquests objectius s'agrupen en dos grans blocs: la Dinamització lingüística i l'Acolliment lingüístic.

 

Premi

L'Institut Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Vives d'Universitats i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, convoca la vuitena edició del premi "Cum Laude".

L'objectiu és premiar obres de recerca d'alt nivell escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

Podeu llegir-ne les bases en aquest enllaç.