Acolliment lingüístic

Les accions d'Acolliment lingüístic van encaminades a l'assoliment d'aquests objectius:

  • Acolliment lingüístic i cultural d'estudiants internacionls.
  • Foment del multilingüisme.
  • Foment dels intercanvis lingüístics.