Reglaments i documentació

Memòries de Política Lingüística

Memòria de Política Lingüística de la UIB - 2017

Reglaments de la UIB

Estatuts de la UIB
Reglament d'usos lingüístics de la UIB (pendent d'aprovació)
Pla de llengües de la UIB 2017-2018 (pendent d'aprovació)
Reglament intern de la Comissió de Política Lingüística (aprovat per la Comissió de Política Lingüística el 26 de juny de 2017 i publicat al FOU el 28 de juliol de 2017)
Pla de Política Lingüística 2017-2018 de la Xarxa Vives d'Universitats

Informes sobre els usos lingüístics

Llengua de la docència a les assignatures de la UIB - Curs 2013-2014 (Servei d'Estadística i Qualitat Universitària)
Llengua de la docència a les assignatures de la UIB - Curs 2015-2016 (Servei d'Estadística i Qualitat Universitària)
El català a la selectivitat, 2015 (Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears)
El català a la selectivitat, 2017 (Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears)
Memòria dels cursos intensius de català per a l'estudiantat internacional 2016-2017 (Xarxa Vives d'Universitats)
Memòria dels cursos intensius de català per a l'estudiantat internacional 2015-2016 (Xarxa Vives d'Universitats)

Altres documents

Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears (2009)
Proposta d'actuacions per al quinquenni 2016-2021 del Consell Social de la Llengua Catalana
Full de Ruta per a la Diversitat Lingüística a Europa
Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa
The European Roadmap for Linguistic Diversity