La Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears es regeix pel seu Reglament d'usos lingüístics i el seu Pla de llengües. Els objectius principals de la UIB en aquest camp són els següents:

  • Promoció de la llengua catalana en tots els àmbits universitaris.
  • Promoció del multilingüisme de la comunitat universitària.
  • Acolliment dels estudiants estrangers que visiten la UIB.
  • Assessorament d'altres institucions en matèria de política lingüística.