Escoltar

La llengua a la UIB

A les Illes Balears hi conviuen dues llengües oficials: la catalana, que, a més, n’és la llengua pròpia; i la castellana, oficial a tot l’Estat espanyol.

La Universitat de les Illes Balears, com a institució arrelada al territori, reprodueix aquesta realitat segons la qual qualsevol membre de la comunitat universitària pot expressar-se en la llengua oficial que prefereixi. A més, la vocació multilingüe de la UIB es tradueix en una important presència de la llengua anglesa, com a llengua franca de comunicació internacional, i d’altres llengües.

No obstant això, la necessària protecció de la llengua catalana –perseguida i bandejada durant molts anys– i la seva condició de llengua pròpia de les Illes Balears fa que aquesta tingui un ús preferent a la UIB. Els usos lingüístics de la Universitat estan regulats pel “Reglament d’usos lingüístics de la UIB” (document pendent d’aprovació).

Per tot això, és important que, abans de decidir estudiar a la UIB, us informeu d’aquesta política i, sobretot, de la llengua en què s’imparteixen les matèries que hi voleu estudiar.

+++

Com el castellà, el francès, l’occità, el portuguès, el romanès o l’italià, el català és una llengua romànica. Segur que, amb una mica d’esforç i amb l’ajuda que us puguem oferir, podreu entendre’l i utilitzar-lo.

Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares

La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.

Lei de Normalización Lingüística de las Islas Baleares

La lengua catalana es la lengua propia de las Islas Baleares y todos tienen el derecho de conocerla y usarla.

Plan General de Normalización Lingüística de las Islas Baleares

Los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas Baleares tienen el derecho de utilizar la langua catalana en todos los ámbitos de su vida.

 

Resolució     Reglament d'usos lingüístics de la UIB

Resolució     Pla de llengües de la UIB 2017-2020