Voluntariat lingüístic

El programa de Voluntariat lingüístic de la UIB neix amb la voluntat de ser enriquidor tant per als estudiants internacionals com per als locals i treballa en dues direccions:

  • Afavorir l'aprenentatge de les llengües com a patrimoni cultural i des d'un enfocament comunicatiu i, especialment, de la llengua catalana, en tant que pròpia de les Illes Balears.
  • Afavorir l'aprenentatge de llengües estrangeres dels estudiants locals.