Comentaris, queixes, suggeriments...

Si voleu fer-nos arribar un comentari, una queixa o un suggeriment sobre els usos lingüístics de la UIB, podeu enviar-nos un missatge a l'adreça:

politica.linguistica@uib.cat