Dinamització lingüística

Les accions de Dinamització lingüística van encaminades a l'assoliment d'aquests objectius:

  • Promoció del català a la comunitat universitària.
  • Foment de la recerca i la divulgació científica en català.
  • Foment de la docència en català i en terceres llengües.
  • Elaboració d’estudis i informes tècnics sobre la llengua per a altres institucions.
  • Col·laboració amb altres institucions de l’àmbit lingüístic.
  • Intercanvi d’experiències multilingües amb altres universitats.
  • Col·laboració en la presència del català en fòrums internacionals de l’àmbit de la llengua.
  • Elaboració de materials per a la projecció de la llengua i la cultura de les Illes Balears.