La llengua de les tesis doctorals de la UIB

Curs 2016-2017

   
   
   
   
   

 

 

Gràfica 3

Gràfica 4

 

Curs 2015-2016

 Gràfica 1

Gràfica 2

 

Evolució

Gràfica 5