Multilingüisme

La Universitat de les Illes Balears vol promoure el poliglotisme de les persones i el multilingüisme en els diferents àmbits universitaris, amb especial atenció a la llengua anglesa, com a llengua franca de comunicació de la comunitat científica internacional.

És per això que la UIB posa a disposició de tota la comunitat universitària eines per a l'aprenentatge de llengües estrangeres i, molt especialment, de la llengua anglesa.

En trobareu més informació en aquests enllaços: