Notícies

La UIB estrena Reglament d'usos lingüístics

Aprovat pel Consell de Govern el dia 21 de març, s'ha publicat avui al FOU i entrarà en vigor demà mateix

El "Full oficial" ha publicat avui el nou Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears, que substitueix el Reglament d'ús intern i normalització de la llengua catalana a la Universitat de les Illes Balears, en vigor des del 16 de febrer de 1988.

Trenta anys després, el nou Reglament recull les aportacions del Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears (2009) i del Consell Social de la Llengua Catalana. Tal com s'indica al Preàmbul del text, "es fa necessari aprovar un reglament d’usos lingüístics prenent en consideració, en primer lloc, la situació de doble oficialitat lingüística vigent a les Illes Balears; en segon lloc, la necessitat que la UIB col·labori en la millora de la situació del català, especialment pel que fa al seu ús social; i en tercer lloc, el creixent multilingüisme, tan present a la nostra societat i, més específicament, en el món universitari".

Podeu consultar el nou reglament en aquest enllaç.

Data de publicació: Fri Apr 27 09:32:00 CEST 2018